Инструмент за самооценка

Финансовата грамотност и финансова независимост

Финансовата грамотност една от ключовите компетентности на 21-ви век. Живеем в сложен свят, в който всяко решение, което вземаме е свързано пряко или косвено с финанси. Все по-често чуваме за финансова грамотност и затова колко важно е да бъдем отговорни към вземането на решения свързани в нашите финанси. Ето защо е изключително важно за младите хора да разберат основните финансови принципи, които управляват живота ни, за да бъдат информирани и уверени при вземането на финансови решения.

Но как да разберете дали финансовата Ви грамотност е на задоволително ниво, което да ви позволи да взимате адекватни решения свързани с вашите финанси? Имате ли нужда от допълнителна информация и обучения? На кои умения да наблегнете?

Без значение от възрастта ви, този инструмент ще ви помогне да оцените собствените си познания и финансова грамотност, като изпита знанията ви относно някои основни концепции и въпроси по теми, като:

- Собствено финансово състояние

- Финансова отговорност и риск

- Спецификите на различни видове финансови услуги

- Инвестиции и пазар на труда

На база на вашия резултат ще ви предложим различни обучителни ресурси, информационни материали и видео съдържание, насочени към подобряване на Вашата финансова грамотност, финансова независимост, а също и вземането на правилни решения, по отношение на личните и семейни финанси.

Този инструмент е разработен в рамките на проект „FinFluencers - Млади Финансови Инфлуенсъри - положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ , финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия.